Location

1 Hong Qiao Lu, Xujiahui, Xuhui District, Shanghai